P-Val

+33 1 44 34 23 00 [email protected]

Menu

"EEN PROJECT "WERELDEN"

Ontleden, ontwerpen en duurzaam opbouwen

Stap 1 : De Wereld van uw klanten ontleden

De huidige wereld van uw teams en klanten ontsluiert zich in de verantwoording van hun acties : “Ik zal dit doen omdat…..”

De benadering van de Werelden laat ons toe het gedrag van de interne en externe spelers te ontleden, op een deelnemende manier, met wat gemeenschappelijke geleverd moet worden tussen de directie en de teams

 • Vragenlijst Werelden
 • Onderzoek via internet, barometer
 • Ronde tafelgesprekken
 • Groepfocus
 • Individuele gesprekken
 • Seminarie
Stap 2 : Ontwerpen van uw gewenste Wereld en het verschil tussen de huidige Wereld opmeten

Stap 2 : Ontwerpen van uw gewenste Wereld en het verschil tussen de huidige Wereld opmeten

De Strategie heeft enkel nut indien de condities voor zijn aanwending aanwezig zijn : de gewenste Wereld.

Wij begrijpen uw strategie en helpen U uw gewenste Wereld op te bouwen welke U zal toelaten uw resultaten te optimaliseren.

 • Seminarie directie
 • Afspraken
 • Benchmark Werelden
 • Opbouw model strategie/Wereld
 • Analyse verschil tussen de huidige en de gewenste Wereld
 • Identificatie en prioritisering in de overbruggingen
 • Projectplan
Stap 3 : Opbouw en ontplooing van de overbruggingen

“Men vindt meer mensen om muren te bouwen dan mensen om overbruggingen te maken”  Isaac Newton

De zin voor actie : deze geeft de finaliteit weer, de principes, de mogelijkheid om snel te beslissen in de gewenste Wereld

De zin om te ondernemen : Het kantelproces  brengt ons in de gewenste Wereld. Symbolisch verankert het de verandering en het toekomstig verloop

De mogelijkheid om te ondernemen : de gebaren vertalen zich in een nabootsing welke leiden tot de gewenste Wereld

De Schepper van de Wereld : De Overdrager, hij bevindt zich meteen in de gewenste Wereld. Hij vertaald de gewenste Wereld in de huidige Wereld en toont ons het voorbeeld.

De benadering van de overbruggingen is innovant daar zij permanent de gelijklopendheid van 4 niveau’s verzekert. Gewoonlijk worden deze niveau’s sequentieel behandeld, zijn vaak onvolledig en ontkoppeld

 • Niveau Strategie :  elke overbrugging is drager van een waarom (actie)
 • Niveau Proces : elke overbrugging steunt op een kantelproces die ons zal brengen naar de gewenste Wereld
 • Niveau Gedragingen : elke overbrugging legt de Handelingen uit die iedereen automatisch situeert in de gewenste Wereld
 • Niveau Mensenkapitaal : elke overbrugging wordt gedragen, uitgebeeld door de mannen en vrouwen die als overdragers moeten handelen
Stap 4 : Van de overbrugging overgaan naar een duurzaam resultaat

Een project Wereld gestuurd door de te bereiken resultaten

 • Commerciële ontwikkeling
 • Interne performantie
 • Dashboard vooruitgang